No items found.

Massivtre og bærekraftig skogbruk

Green Sleep benytter kun materialer fra bærekraftig skogbruk, i tillegg til miljøvennlig og CO2-nøytral produksjon. Treverket er oljet med bivoks, og det brukes ikke formaldehyd ved liming av kryssfiner.

Vi arbeider kun med trevirke fra økologisk ansvarlig skoguttak, og bruker derfor ingen treslag fra regnskogen eller fra økologisk sårbare miljøer. Vi jobber med et prosjekt der vi siden 2007 har plantet et tre i et skogfattig område for hver sengebunn som selges.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.